ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

  • A. CO2, CH4, NH3
  • B. CO2, H2O, CH4, NH3
  • C. CO2, SO2, N2O
  • D. N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì tỉ khối của 3 khí CO2, SO2, N2O so với không khí lớn hơn 1 nên có thể thu đứng bình.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 130932

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1