YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

  • A. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm.
  • B. Bất phương trình ax + b < 0 có tập nghiệm R khi a = 0 và b < 0.
  • C. Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi a = 0 và \(b \le 0\).
  • D. Bất phương trình \(ax + b \le 0\) vô nghiệm khi a = 0 và \(b \ge 0\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA