YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG khi nói về vận chuyển thụ động?

  • A. Vận chuyển thụ động không phụ thuộc nồng độ
  • B. Vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng
  • C. Vận chuyển thụ động không sử dụng các kênh protein trên màng tế bào
  • D. Vận chuyển thụ động không phụ thuộc vào tính tan của các chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Vận chuyển thụ động là quá trình vân chuyển dựa theo nguyên tắc khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

  + Vận chuyển thụ động có thể tiến hành qua 2 con đường: Khuếch tán qua màng và khuếch tán qua kênh protein và không tiêu tốn năng lượng.

  Chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 311426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF