YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  John doesn’t like cigarettes and __________ does his brother.

  • A. too
  • B. either
  • C. so
  • D. neither

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Diễn tả ý phủ định cũng không làm gì dùng cấu trúc: neither + trợ động từ + S

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON