YOMEDIA
NONE
 • Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence.

  Câu hỏi:

  “I won the first prize in the last spelling contest.” –“ __________ “

  • A. It’s nice of you
  • B. Congratulations!
  • C. Good luck!
  • D. Try harder next time

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON