YOMEDIA
NONE
 • Exercise 2: Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

  Câu hỏi:

  I have already cleaned the floor, but I still need dust the furniture.

  • A. already
  • B. the
  • C. still
  • D. dust

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  dust ---> to dust

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON