AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Câu giải thích nào sau đây đúng nhất?

  • A. Vì không khí bên trong hộp sữa bị co lại.
  • B. Vì hộp sữa rất nhẹ.
  • C. Vì hộp sữa chịu tác dụng của áp suất khí quuyển.
  • D. Vì áp suất không khí bên trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  vì khi đó áp suất trong hộp nhỏ hơn áp suất bên ngoài, nên vỏ hộp sữa sẽ chịu áp suất khí quyển từ mọi phía làm cho vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía

   

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>