ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  How many rice do you want? “ “A kilo, please.”

  • A. How many
  • B. do
  • C. you want
  • D. A kilo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  How many ---> How much

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28996

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF