AMBIENT
 • Câu hỏi:

  'How many people are there in your family?' The interviewer asked me.

  • A. how many people there were in your family.
  • B. how many people were there in my family.
  • C. how many people were there in your family.
  • D. how many people there were in my family. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>