RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

  a. CH2= C(CH3)-CH=CH2 + Br2

  b. C2H5OH  (170oC) →

  Lời giải tham khảo:

  a. CH2= C(CH3)-CH=CH2 + Br2 → CH3-CHBr(CH3)-CH=CH2  

  b. C2H5OH → C2H4 + H2O          

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA