AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp A gồm  anken và ankađien có thể tích là 6,72 lít (đktc)được  chia thành hai phần bằng nhau:

  Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 8,96 lít CO2 và 6,3 gam H2O.

  Phần 2: Dẫn qua dung dịch brom dư thấy bình tăng lên m gam.

  Phần trăm thể tích mỗi chất và m tương ứng là?

  • A. %V C2H4 (66,7%) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 5,5g.
  • B. %V C2H(66,7%) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 6,5g.
  • C. %V C2H(67,6 %) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 5,5g.
  • D. %V C2H(33,33%) ; %V C4H6 (66,7%) và m = 5,5g.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>