ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 4,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Zn trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,016 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

  • A. 10,740. 
  • B. 7,545. 
  • C. 11,805.
  • D. 9,875.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON