YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hô hấp tế bào là gì? Viết phương trình tổng quát của hô hấp tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  - Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và của cơ thể.

  - Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucôzơ:

  C6H12O6  + 6O2 → 6CO2  +  6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80828

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON