• Câu hỏi:

  Hình cắt mặt bằng của ngôi nhà được gọi là ?

  • A. Mặt cắt
  • B. Mặt đứng
  • C. Mặt ngang
  • D. Mặt bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mặt bằng: là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà nhằm diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các thiết bị, đồ đạc.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC