AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình ảnh có thể chèn vào văn bản ở chỗ:

  • A. Bên phải văn bản
  • B. Bên trái văn bản
  • C. Bên dưới văn bản
  • D. Bất kỳ vị trí nào trong văn bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>