AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể xoá hay di chuyển một hình ảnh đã được chèn vào văn bản không? 

  • A. Không thể xóa đi được
  • B. Có thể xóa bằng cách chọn hình ảnh và nhấn phím Delete
  • C. Không thể di chuyển sang vị trí khác
  • D. Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>