AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn Square thì hình ảnh sẽ sau khi chèn sẽ như thế nào?

  • A. Nằm trên dòng văn bản
  • B. Hình vuông nằm trên nền văn bản
  • C. Tất cả phương án trên đều đúng
  • D. Tất cả phương án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>