• Câu hỏi:

  Hệ thống khởi động bằng khí nén là : 

  • A. Dùng động cơ xăng cỡ lớn để khởi động động cơ chính
  • B. Dùng động cơ xăng cỡ nhỏ để khởi động động cơ chính
  • C. Đưa khí nén vào các xilanh để làm quay trục khuỷu
  • D. Đưa khí nén vào các động cơ điezen để làm quay trục khuỷu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Đưa khí nén vào các xilanh để làm quay trục khuỷu

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC