• Câu hỏi:

  Bộ phận nào dưới đây dùng để điều khiển hoạt động của máy khởi động điện ?

  • A. Khớp truyền động
  • B. Bộ phận điều khiển
  • C. Nguồn điện 1 chiều
  • D. Nguồn điện xoay chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Bộ phận điều khiển gồm: Là cơ cấu dùng để điều khiển hoạt động của máy khởi động điện.

  Bao gồm: Rơ le, thanh kéo 4 nối cứng với lõi thép 3 và nối với khớp cần gạt 5. Đầu dưới của cần gạt gài vào rãnh vòng của khớp truyền động 6.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC