• Câu hỏi:

  Hệ thống khởi động bằng tay có ưu điểm gì nổi bật ?

  • A. sử dụng nguồn một chiều 
  • B. sử dụng nguồn xoay chiều 
  • C. cấu tạo đơn giản
  • D. tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ưu điểm: cấu tạo đơn giản

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC