YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ thống CAD gồm những phần nào:

  • A. Phần cứng, phần mềm
  • B. Phần cứng, phần mềm, người sử dụng
  • C. Phần cứng, người sử dụng
  • D. Phần mềm, người sử dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hệ thống CAD gồm ba phần: Phần cứng, phần mềm và người sử dụng.  

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA