AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính có những ưu điểm nào ?

  • A. Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.
  • B. Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.
  • C. Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản 
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ưu điểm:

  • Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

  • Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

  • Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>