AMBIENT
 • Câu hỏi:

  AutoCad là gì ?

  • A. Là một chương trình do con người viết ra với mục đích thực hiện các bản vẽ 2 chiều hoặc 3 chiều dưới sự hỗ trợ của máy tính điện tử.
  • B. Là một chương trình do máy tính viết ra với mục đích thực hiện các bản vẽ 2 chiều hoặc 3 chiều dưới sự hỗ trợ của con người
  • C. Là một chương trình do con người viết ra với mục đích thực hiện các bản vẽ 1 chiều hoặc 3 chiều dưới sự hỗ trợ của máy tính điện tử.
  • D. Là một chương trình do máy tính viết ra với mục đích thực hiện các bản vẽ 1 chiều hoặc 3 chiều dưới sự hỗ trợ của con người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Phần mềm AutoCAD là một chương trình do con người viết ra với mục đích thực hiện các bản vẽ 1 chiều hoặc 3 chiều dưới sự hỗ trợ của máy tính điện tử.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>