• Câu hỏi:

  He has worked as a teacher since 1999.

  • A. He does not work as a teacher from 1999 up to now. 
  • B. He did not work as a teacher in 1999.
  • C. He worked as a teacher in 1999.
  • D. He began to work as a teacher in 1999.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC