YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX/ VNI để nhập câu sau: 
  “Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế -  Philoxêne De Cythêrê”

  Lời giải tham khảo:

  Viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX/ VNI để nhập câu sau: 
  HS chọn 1 trong 2 cách gõ (hoặc TELEX hoặc VNI) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON