YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = (m + 2){x^2} - 2x + m - 3\) là hàm số bậc hai khi m thỏa mãn điều kiện:

  • A. \(m = - 2\)
  • B. \(m = 3\)
  • C. \(m \ne 3\)
  • D. \(m \ne  - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số y = ax+ bx + c là hàm số bậc hai khi và chỉ khi \(a \ne 0\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47619

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON