ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm POS(S1,S2) cho kết quả là gì? 

  • A. Sao chép S2 từ S1
  • B. Vị trí đầu tiên của S1 trong S2
  • C.  Xoá S1 trong S2
  • D. Vị trí đầu tiên của S2 trong S1 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON