YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biến cục bộ là gì? 

  • A. Biến được khai báo trong chương trình con
  • B. Biến tự do không cần khai báo
  • C. Biến được khai báo trong chương trình chính nhưng chỉ được sử dụng cho CTC 
  • D. Biến được khai báo trong CTC nhưng được sử dụng trong chương trình chính 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78881

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON