YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị của các công trình kiến trúc phương Đông

  • A. Tài năng lao động, óc sáng tạo của con người cổ đại
  • B. Thể hiện quy quyền của các vị vua
  • C. Thể hiện tài năng của các nghệ nhân
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON