ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Getting rid _____a bad habit can be extremely difficult and even painful at times, so remember that you won't break your bad habits overnight

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. of
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125010

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1