ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gà có 2n=78. Vào kỳ trung gian, sau khi xảy ra tự  nhân đôi, số nhiễm sắc thể  trong mỗi  tế bào là :

  • A. 78 nhiễm sắc thể đơn                
  • B. 56 nhiễm sắc thể đơn
  • C. 78 nhiễm sắc thể kép          
  • D. 156 nhiễm sắc thể kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF