AMBIENT
 • Choose the sentence that best says for each of the situation

  Câu hỏi:

  Express your instant decision to take a taxi.

  • A. I'll take a taxi.
  • B. I'm going to take a taxi.
  • C. I'm taking a taxi.
  • D. I'll be taking a taxi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>