YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường sức của 1 từ trường không có tính chất nào sau đây? 

  • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức. 
  • B. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
  • C. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 
  • D. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON