YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí: 

  • A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i. 
  • B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’.
  • C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.    
  • D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON