YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng? 

  • A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. 
  • B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
  • C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
  • D.  Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON