YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng anđehit A cần vừa đủ 2,52 lít (đktc), được 4,4 gam CO2 và 1,35 gam H2O. A có công thức phân tử là

  • A. C3H4O
  • B. C4H6O   
  • C. C4H6O2  
  • D. C8H12O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCO2 = 0,1 mol; nH2O = 0,075 mol; nO2 = 0,1125 mol

  nC : nH : nO = 0,1 : 0,15 : 0,05 = 2 : 3 : 1 → CTTQ là (C2H3O)n

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON