YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đem oxi hóa 0,864 gam anđehit hai chức X thu được 1,248 gam axit cacboxylic tương ứng. Vậy công thức của anđehit là

  • A. OHC-CHO    
  • B. OHC-CH2-CHO    
  • C. C2H4(CHO)2    
  • D. C3H6(CHO)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  maxit – manđehit = 2(45 – 29)nanđehit

  →  \({n_{andehit}} = \frac{{1,248 - 0,864}}{{2.(45 - 29)}} = 0,012mol \to {M_{andehit}} = \frac{{0,864}}{{0,012}} = 72\)

  → Anđehit là OHC-CH2-CHO

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON