YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  2-metyl propanal là tên thay thế của chất có công thức cấu tạo thu gọn là

  • A. CH3CH2CH2CHO    
  • B. CH3CH2CHO 
  • C. (CH3)2CHCH2CHO   
  • D. (CH3)2CHCHO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3CH2CH2CHO : butanal

  CH3CH2CHO : propanal

  (CH3)2CHCH2CHO : 3-metyl butanal

  (CH3)2CHCHO : 2-metyl propanal

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON