YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là:

  • A. Quần chúng nhân dân        
  • B. Phái Giacobanh
  • C. Lực lượng quân đội đặc chủng      
  • D. Phái Giacodanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97888

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON