YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là:

  • A. 256
  • B. 255
  • C. 65535
  • D. Tùy ý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là 255

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA