AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khai báo sau: Var hoten : String;

  Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  • A. Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu
  • B. Xâu có độ dài lớn nhất là 0
  • C. Xâu có độ dài lớn nhất là 255
  • D. Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA