AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm Pos(‘Vietnam’,S) cho biết vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu Vietnam trong xâu Hanoi-Vietnam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>