• Câu hỏi:

  Diện tích của một tam giác vuông có chu vi bằng 72cm, hiệu giữa  đường cao và đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 7cm là:

  • A. 125 cm2          
  • B. 96 cm2
  • C. 144 cm2
  • D. 120 cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC