• Câu hỏi:

  Điện hóa trị của  K trong KCl là:

  • A. +1
  • B. 1
  • C. 1+
  • D. 1-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức cấu tạo của KCl là: K-Cl

  Điện hóa trị nhớ kí hiệu số trước, dấu sau nên điện hóa trị của K là +1

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC