AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Di chuyển chuột là:

  • A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng
  • B. Nhấn nhanh nút trái chuột rồi thả tay
  • C. Nhấn nhanh nút phải chuột rồi thả tay
  • D. Cả 3 đáp án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>