AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các khỏi động phần mềm Luyện tập chuột:

  • A. Nháy vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills trên màn hình
  • B. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills trên màn hình
  • C. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mario trên màn hình
  • D. Nháy vào biểu tượng phần mềm Mario trên màn hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>