AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy thao tác chính với chuột:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 5 thao tác chính với chuột:

  • Di chuyển chuột
  • Nháy chuột
  • Nháy phải chuột
  • Nháy đúp chuột
  • Kéo thả chuột
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>