YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để hòa tan một tấm Zn trong dung dịch HCl ở 20C thì cần 27 phút, cũng tấm Zn đó tan hết trong dung dịch HCl nói trên ở 40C trong 3 phút. Hỏi để hòa tan hết tấm Zn đó trong dung dịch HCl trên ở 55C thì cần bao nhiêu thời gian?

  • A. 60 giây.   
  • B. 34,64 giây.  
  • C. 20 giây.  
  • D. 40 giây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON