ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hiđro halogenua?

  • A. HCl > HBr > HF > HI 
  • B. HI > HBr > HCl > HF
  • C. HF > HCl > HBr > HI 
  • D. HCl > HBr > HI > HF

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lưu ý:

  HClO, HClO2, HClO3, HClO4: tính axit tăng dần, tính oxi hóa giảm dần

  HF, HCl, HBr, HI: tính axit tăng dần, tính oxi hóa giảm dần

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF