AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

  • A. độ tự cảm của ống dây lớn        
  • B.  cường độ dòng điện qua ống dây lớn 
  • C. dòng điện giảm nhanh                                             
  • D. dòng điện tăng nhanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>